Kalender

För vinterhalvåret 2020 – 2021 har vi tyvärr tvingats besluta att vi inte kan bedriva byggkvällar i klubbstugan såsom vi gjort under senare år. Orsaken är givetvis risken för smittspridning av Covid 19. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och hoppas kunna återgå till normal verksamhet så snart det är möjligt.

Även månatliga Medlemsmöten i klubbstugan är stoppade så länge Covid 19 restriktionerna gäller.

(Medlemsmötet är en informell träff dit klubbmedlemmarna är välkomna för att ventilera åsikter om ärenden som rör klubben och dess verksamhet. Vi bjuder på fika).