Medlemsavgift

Medlemsavgift Borås Modellflygklubb (BMFK)

Var vänlig skriv ditt namn, personnummer, telefon och e-postadress på inbetalningskortet. Betala till vårt Plusgirokonto enligt nedan.

AVGIFTER 2021 ENDAST BMFK BMFK INKL SMFF
Junior 50 kr 150 kr
Senior

Familjemedlemmar på gemensam adress

450 kr

450 kr

595 kr

625 kr

SMFF – Sveriges Modellflygförbund

Junior: medlem som är född 1996 och senare.
Senior: medlem som är född 1995 och tidigare.
I avgiften för SMFF ingår försäkring och tävlingsmöjlighet. OBS! SMFF’s tidning Modellflygnytt utkommer inte längre vilket är orsaken till den sänkta medlemsavgiften för SMFF.

Vi rekommenderar starkt medlemmar i BMFK som har avsikt att flyga att även lösa medlemskap i SMFF där försäkringsskydd ingår. För mer information om SMFF, se www.modellflygforbund.se.

Familjemedlemsskap: denna form av medlemskap är möjlig för alla som bor på samma adress. För familjemedlemskap i SMFF omfattas varje familjemedlem av SMFF´s försäkring.

För att bli medlem i BMFK eller BMFK+SMFF:

  1. Betala in medlemsavgiften enligt prislistan ovan, till Plusgiro: 89 63 82-9 (OBS! Inte Bankgiro! Var observant på att du använder Plusgiroinbetalning och inte Bankgiro! Motsvarande Bankgironummer existerar men går inte till BMFK!)
  2. Vi (BMFK) ordnar inbetalning till SMFF.
  3. Ange namn och personnummer när du betalar och är ny medlem.
  4. Ange alltid telefonnummer samt email adress så lägger vi in dig i listan för emailutskicken.

Ändrar du adress och telefonnummer, glöm ej att meddela BMFK så vi inte tappar bort dig för medlemsutskick och dylik information!

Eventuella avgifter för tävlingslicenser betalas av respektive medlem.

PlusGiro: 89 63 82-9

Borås Modellflygklubb
Töllesjö Gård
515 70  RYDBOHOLM

 

Kommentera