Medlemsavgift

Medlemsavgift Borås Modellflygklubb (BMFK)

Var vänlig skriv ditt namn, personnummer, telefon och e-postadress på inbetalningskortet.

AVGIFTER 2019 ENDAST BMFK BMFK INKL SMFF
Junior 50 kr 150 kr
Senior 450 kr 870 kr

SMFF – Sveriges Modellflygförbund

Junior: medlem som är född 1994 och senare.
Senior: medlem som är född 1993 och tidigare.
I bägge fallen får medlemmen en egen tidning samt försäkring och tävlingsmöjlighet.
Vi rekommenderar starkt medlemmar i BMFK som har avsikt att flyga att även lösa medlemskap i SMFF där försäkringsskydd ingår. För mer information om SMFF, se www.modellflygforbund.se.

Familjemedlemsskap: denna form av medlemskap är möjlig för alla som bor på samma adress. Varje familjemedlem får ett eget medlemsnummer och omfattas av SMFF´s försäkring men får inget eget exemplar av Modellflygnytt. Familjemedlemsavgiften är samma som en senioravgift.

För att bli medlem:

  1. Betala in medlemsavgiften enligt prislistan ovan, till Plusgiro: 89 63 82-9
  2. Ange namn och personnummer när du betalar och är ny medlem.
  3. Ange alltid email adress så lägger vi upp dig i emailutskicken samt telefonnummer.

Ändrar du adress och telefonnummer, glöm ej att meddela BMFK så vi inte tappar bort dig för medlemsutskick och dylik information!

Eventuella avgifter för tävlingslicenser betalas av respektive medlem.

PlusGiro: 89 63 82-9

Borås Modellflygklubb
Töllesjö Gård
515 70  RYDBOHOLM

 

Kommentera