Medlemsavgift

Medlemsavgift Borås Modellflygklubb (BMFK)

Var vänlig skriv ditt namn, personnummer, telefon och e-postadress på inbetalningskortet.

AVGIFTER 2018 ENDAST BMFK BMFK INKL SMFF
Junior 50 kr 150 kr
Senior 450 kr 870 kr

SMFF – Sveriges Modellflygförbund

Junior: medlem som är född 1993 och senare.
Senior: medlem som är född 1992 och tidigare.
I bägge fallen får medlemmen en egen tidning samt försäkring och tävlingsmöjlighet.
Vi rekommenderar starkt medlemmar i BMFK som har avsikt att flyga att även lösa medlemskap i SMFF där försäkringsskydd ingår. För mer information om SMFF, se www.modellflygforbund.se.

Familjemedlemsskap: denna form av medlemskap är möjlig för alla som bor på samma adress. Varje familjemedlem får ett eget medlemsnummer och omfattas av SMFF´s försäkring men får inget eget exemplar av Modellflygnytt. Familjemedlemsavgiften är samma som en senioravgift.

OBS! För att erhålla SMFF´s tidning nr 1 för 2018, skall inbetalningen vara oss tillhanda senast 208-02-28!

Ange personnummer när du betalar och är ny medlem.

Ange alltid email adress så lägger vi upp dig i emailutskicken.

Ändrar du adress och telefonnummer, glöm ej att meddela BMFK!

Eventuella avgifter för tävlingslicenser betalas av respektive medlem.

PlusGiro: 89 63 82-9

Borås Modellflygklubb
Töllesjö Gård
515 70  RYDBOHOLM

 

Kommentera