Medlemsavgift


Medlemsavgift Borås Modellflygklubb (BMFK)

Var vänlig skriv ditt namn, personnummer, telefon och e-postadress på inbetalningskortet. Betala till vårt Plusgirokonto enligt nedan.

AVGIFTER 2023 BMFK INKL SMFF
Junior 100 kr
Senior 600 kr
Familjemedlemmar (på samma adress):
Första senior 600 kr
Tillkommande senior 100 kr
Tillkommande junior 100 kr

Junior: medlem yngre än 18 år.
Senior: medlem som är 18 år eller äldre.

SMFF – Sveriges Modellflygförbund

I avgiften för SMFF ingår försäkring och tävlingsmöjlighet.

Vi rekommenderar starkt medlemmar i BMFK att låta oss registrera er hos SMFF eftersom där ingår ett försäkringsskydd. Speciellt gäller det medlemmar som som har avsikt att flyga. Vill ni trots detta inte bli registrerad hos SMFF så säg till speciellt om det.

OBS! SMFF’s tidning Modellflygnytt utkommer inte längre vilket är orsaken till att SMFF numera inte har något familjemedlemskap.

För mer information om SMFF, se www.modellflygforbund.se.

Familjemedlemskap

Denna form av medlemskap är möjlig i BMFK för alla som bor på samma adress. OBS! SMFF har inte längre något familjemedlemskap. Trots att juniorer inte betalar någon avgift till SMFF bör de registreras som medlemmar för att omfattas av SMFF´s försäkring.

För att bli medlem i BMFK+SMFF:

  1. Betala in medlemsavgiften enligt prislistan ovan, till Plusgiro: 89 63 82-9 (OBS! Inte Bankgiro! Var observant på att du använder Plusgiroinbetalning och inte Bankgiro! Motsvarande Bankgironummer existerar men går inte till BMFK!)
  2. Vi (BMFK) ordnar inbetalning till SMFF.
  3. Ange namn och personnummer när du betalar och är ny medlem.
  4. Ange alltid telefonnummer samt email adress så lägger vi in dig i listan för emailutskicken.

Ändrar du adress och telefonnummer, glöm ej att meddela BMFK så vi inte tappar bort dig för medlemsutskick och dylik information!

Eventuella avgifter för tävlingslicenser betalas av respektive medlem.

PlusGiro: 89 63 82-9

Borås Modellflygklubb
Töllesjö Gård
515 70  RYDBOHOLM